1. Các hình thức thanh toán

Reta.vn chấp nhận các hình thức thanh toán sau:

1.1 Thanh toán trả trước: hình thức thanh toán trực tuyến qua website solara.vn với các cách sau:

 • Tài khoản điểm thưởng của Reta;
 • Mã giảm giá của Reta;
 • Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa);
 • Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng.
 • Ví điện tử (Ngân lượng/Bảo Kim….)

1.2 Thanh toán trả sau:  thanh toán cho đơn hàng khi Reta giao hàng (COD)

 • Tiền mặt;

3. Quy định áp dụng thanh toán

3.1 Thanh toán trả trước:

 • Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của Reta .

3.2 Thanh toán trả sau:

 • Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của Solara, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
 • Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:
  • – Khách hàng chưa được định danh..
  • – Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng giá trị trên 20 triệu đồng.

3.3 Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Khách hàng chỉ có thể kết hợp Tài khoản điểm thưởng của Reta để thanh toán.

Main Menu